LRK Skåne är en regional klubb i Labrador retrieverklubben (LRK) som i sin tur är associerad med Svenska spaniel och retrieverklubben (SSRK).

Är det något som du tycker att LRK Skåne borde göra eller arrangera eller vill du kanske vara med och bidra? Tag kontakt med någon i styrelsen, telefonnummer och e-post hittar du här.


I KLUBBENS REGI

2019 års verksamhetsberättelse finns nu tillgänglig under Styrelse -> Protokoll

Labrador Skåne inbjuder till inofficiell vårutställning . Mer information finns under Aktiviteter -> Utställning

VÅRA SPONSORER