Club Show 2022

Välkomna till Hässleholmsgården, Hässleholm lördagen den 21 maj 2022

Vid övriga frågor kontakta Ellinore Månsson

070-690 71 61 (efter 17:00)

Domarpresentation  Sheelin Cuthbert

Domarpresentation Judith Charlton