UTSTÄLLNINGS-SEKTIONEN

LRK Skånes utställningssektion har till uppgift att anordna aktiviterer kring utställningar.

KONTAKT

Utställningsansvarig
Mail: Utst.ansv@lrkskane.se

Kontaktuppgifter hittar ni på Klubbinformation.