LRK Skåne är till för att tillgodose DINA behov om vad DU vill ha ut av vår förening. Vi vill göra en undersökning om vad just DU och DIN labrador vill ha för aktivitet.
Vi önskar att DU svarar på denna enkät så att vi kan tillfredsställa så många medlemmars önskemål som möjligt!

Tack för din tid och ditt svar!
Styrelsen för LRK Skåne