Vårt Working-test har gått av stapeln och flera duktiga ekipage bidrog till en väldigt trevlig dag!
Vi tackar alla deltagare, funktionärer, domare och sponsorer.

Här kan ni se resultaten


2015-10-20 Sammanfattning av anatomikursen
Helgen 10-11 oktober genomförde LRK Skåne en anatomikurs för sina medlemmar.
Här kan ni läsa lite om hur kursen gick till


2015-05-10 Working-test Hässleholm RESULTAT
Vårt Working-test har gått av stapeln och flera duktiga ekipage bidrog till en väldigt trevlig dag!
Vi tackar alla deltagare, funktionärer, domare och sponsorer.

Här kan ni se resultaten


2015-09-13 Funktionsbeskrivning för retriever (FB-R)
Agneta Joonas, auktoriserad beskrivare FB-R, har satt ihop ett mycket intressant informationsbrev om Funktionsbeskrivning för retriever (FB-R) som vi gärna vill att våra medlemmar och uppfödare ska få tillgång till.
FB-R är att viktigt verktyg i vår strävan att hålla vår ras sund och frisk.

2015-10-20 Sammanfattning av anatomikursen
Helgen 10-11 oktober genomförde LRK Skåne en anatomikurs för sina medlemmar.
Här kan ni läsa lite om hur kursen gick till