KURS FÖR FUNKTIONÄRER WORKING-TEST

LRK Skåne anordnar tillsammans med Golden retrieverklubben Skåne/Blekinge och Flatcoated retrieverklubben Skåne/Blekinge en kurs för funktionärer för Working-Test.
Kursen omfattar genomgång av anvisningar och regler vid Working-Test, både via teori och praktik.

De som deltar i kursen kan testa sina nyvunna färdigheter när klubbarna tillsammans anordnar WT i Onslunda 16/10.
För att man, trots att man är funktionär, ska kunna starta sin hund i WT:t, har vi tänkt att de som har NKL-hund startar sin hund på förmiddagen och jobbar som funktionär för Ökl- och Ekl-ekipagen på eftermiddagen, och de som har Ökl/ Ekl-hund jobbar på förmiddagen och startar följaktligen på eftermiddagen.

Datum/tider/plats
24e och 25e September, klockslag meddelas när anmälan stängt.
Kursen hålls i Onslunda, mer information meddelas efter anmälan.

Kostnad
400kr per deltagare. Utbildningsmaterial och mat ingår i priset.
Betalning görs till p/g 604222-0. Ange namn och kurs vid betalning.

Övrig info
Tag med er hund för de praktiska momenten.

Anmälan
Anmälan sker till Annika Berntsson, se kontaktuppgifter till höger.

INSTRUKTÖR

Annika Berntsson
Tfn: 0736-771-577
annikaberntsson@icloud.com

Vilkor

Följande vilkor gäller för deltagande i LRK Skånes kurser:


Medlemsskap i SSRK, LRK eller någon av de andra rasklubbarna.
​Vissa kurser hålls för alla hundraser, förtur gäller då för labradorer som är medlemmar i LRK.
Betalning ska ske i samband med anmälan. Betald kursavgift garanterar plats.
Anmälan är bindande och ingen återbetalning sker vid avbokande.
Vid sjukdom eller skada medges återbetalning mot uppvisade av läkar- eller veterinärintyg.